Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Sobkowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Wzory deklaracji i wniosków  / Wzory deklaracji i wniosków
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wzory deklaracji i wniosków Wzory deklaracji i wniosków

Należności z tytułu wpłat podatków tj. rolnego, leśnego i do nieruchomości należny dokonywać na rachunek Urzędu Gminy w Sobkowie nr konta BS Kielce o/Jędrzejów Filia Sobków

35 8493 0004 0080 0700 0013 0007


 

Nowy nr rachunku bankowego Urzędu Gminy w Sobkowie

60 8493 0004 0080 0700 0013 0236

na który należy wplacać należności za gospodarowanie

odpadami komunalnymi

 

Wnioski do pobrania:

 

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Kadrowych, Kultury i Zarządzania Kryzysowego


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 


Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. 2015.1257) poniżej urzędowe formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy PPF i PPPr.
  Osoby prawne


I.Deklaracja na podatek rolny - obowiązująca od dnia 01.07.2019


 

II.Deklaracja na podatek leśny - obowiązująca od dnia 01.07.2019

 


Osoby fizyczne

III.Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązująca od dnia 01.07.2019


 

IV.Informacja w sprawie podatku leśnego - obowiązująca od dnia 01.07.2019


V.Informacja w sprawie podatku gruntowego - obowiązująca od dnia 01.07.2019


VI.Wniosek o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego: 


 

VII.Wniosek  o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


 

VIII. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:

oznaczenie rodzaju zezwolenia;

oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;

numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;

przedmiot działalności gospodarczej;

adres punktu sprzedaży;

adres punktu składowania napojów alkoholowych  (magazynu dystrybucyjnego).


 

IX.Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
w gospodarstwie rolnym.


Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Drogownictwa oraz Referat Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Odpadami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

I.Planowanie przestrzenne:

Decyzje o warunkach zabudowy:

  1. wniosek(.pdf)

 

II. Decyzja o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby:

III. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium zagospodarowania przestrzennego

IV.Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

V.Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

VI.Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

VII.Wniosek o wydanie zaświadczenia o niesprzeczności zalesienia działki
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz programem natura 2000

VIII.Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości

IX.Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

X.Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację reklamy w pasie drogowym.

XI.Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację (budowę), przebudowę*) zjazdu.

XII. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

XIII. Wniosek o wydanie   zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

 

XIV.Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej / wewnętrznej.

 

      XV.Wniosek o wyrażenie zgody na usytuowanie ogrodzenia od strony drogi  gminnej / wewnętrznej.

      XVI. Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości  połączenia działki z drogą.

 

 

XVII. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sobków.

 XVIII.Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sobków.

  IX.Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

X.Wniosek o udzielenie pomocy w usunięciu odpadów zawierających azbest w ramach realizacji "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sobków na lata 2011-2032"

 

XI.  Deklaracja w sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XII.   Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy  lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

XIII.Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew, krzewów.

 

 

XIV.Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej

XV.  Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku

XVI.  Wniosek o ustalenie numeracji porządkowej budynków-wymagane dokumenty

 

XVII.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność :

 

  XVIII.  Deklaracja  w  sprawie  ustalenia   wysokości  opłaty za  gospodarowanie  odpadami   komunalnymi 

 

 

 

 

 data wytworzenia2015-03-23
data udostępnienia2015-03-23
sporządzone przez
opublikowane przezAdam Włodarczyk
ilość odwiedzin14384
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sobkowie, Plac Wolności 12, 28-305 Sobków, tel.: 41 3871037, fax: 41 3871037, sekretariat@sobkow.pl, www.sobkow.pl
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@