Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobków  www.sobkow.pl
BIP - ARCHIWUM
Dane
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Skrzynka Podawcza
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej
Mienie gminy
Budżet 2012 rok
Budżet 2011 rok
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Sobków
Pozostałe
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Inne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi i ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
Oświadczenia
Oświadczenia 2008r
Oświadczenia 2009r
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie strona główna 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
`Publicznie 
Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 póz. 627 z 2001r. z późn. zm.) istnieje obowiązek prowadzenia wykazu przez organy administracji od szczebla Ministra, poprzez Wojewodów i Marszałków Województw oraz Starostów Powiatowych po Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast. Na każdym poziomie administracji publicznej, na którym zapadają decyzje dotyczące środowiska musi być prowadzony wykaz informacji o dokumentach, które są wskazane w Art. 19 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej od lutego 2005r. Dyrektywy UE 2003/4 w sprawie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, nałożyła na organy administracji publicznej wszystkich szczebli konieczność umieszczenia publicznie dostępnego wykazu danych w Intemecie (DZ.U. z 2006 Nr 50 póz. 360).
Realizując powyższy obowiązek został nawiązany kontakt z jednostką podległą Ministerstwu Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku - ekoportal.pl
Przedstawione poniżej odnośniki kierują użytkownika z BIP-u do 9 spisów kart informacyjnych, które tworzone są w ramach każdej z kategorii dokumentów (od A do I).

Karta typu A:
target=_new>http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=173400&type=A

Karta typu B:
target=_new>http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=173400&type=B

Karta typu C:
target=_new>http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=173400&type=C

Karta typu D:
target=_new>http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=173400&type=D

Karta typu E:
target=_new>http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=173400&type=E

Karta typu F:
target=_new>http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=173400&type=F

Karta typu G:
target=_new>http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=173400&type=G

Karta typu H:
target=_new>http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=173400&type=H

Karta typu I:
target=_new>http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=173400&type=I


Wyszukiwanie kart w Wykazie:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=173400 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 07:43:31 Informację zaktualizowano 2010-03-01 07:48:44, wprowadzający: Mateusz Bujny
wersja do druku