Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9

Włącz powiadomienia Web Push

BIP - Urzędu Gminy w Sobkowie

Czy chciałbyś otrzymywać powiadomienia z tej strony?

Menu wysuwane
Herb podmiotu Urzędu Gminy w Sobkowie Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa ARCHIWUM Archiwum lata 2012 i 2014 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie rok 2013
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie rok 2013, bieżące, menu 67 - BIP - Urząd Gminy w Sobkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie rok 2013

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie rok 2013

Obwieszczenie w sprawie zadania C.2.1 pn. „ Odtworzenie retencji dolinowej doliny rzeki Nidy w miejscowości Korytnica" w ramach projektu „ Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000"


Obwieszczenie w sprawie zadania C.1.1 pn. „ Rewitalizacja starorzecza rzeki Nidy w miejscowości Brzeźno" w ramach projektu „ Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000"

 


 

Obwieszczenie w sprawie zadania C.1.2 pn. „ Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie miejscowości Mokrsko Górne" w ramach projektu „ Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000"

 


 

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanej na działce o nr 373 w miejscowości Brzegi gmina Sobków"


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 373 w miejscowości Brzegi gmina Sobków"


Zawiadomienie  dla przedsięwzięcia pn. zadanie C.l.l pn. „ Rewitalizacja starorzecza rzeki Nidy w miejscowości Brzeźno" w ramach projektu „ Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000"

 


 

Obwieszczenie w sprawie zadania C.2.1 pn. „ Odtworzenie retencji dolinowej doliny rzeki Nidy w miejscowości Korytnica" w ramach projektu „ Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000".


Obwieszczenie w sprawie zadania C.1.2 pn. „ Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie miejscowości Mokrsko Górne" w ramach projektu „ Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000"


Obwieszczenie w sprawie zadania C.l.l pn. „ Rewitalizacja starorzecza rzeki Nidy w miejscowości Brzeźno" w ramach projektu „ Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000"


Obwieszczenie w sprawie zadania C.1.2 pn. „ Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie miejscowości Mokrsko Górne" w ramach projektu „ Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000"


Obwieszczenie w sprawie zadania C.2.1. pn. „ Odtworzenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie miejscowości Korytnica" w ramach projektu „ Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000"


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na„ Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą" zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 373 w miejscowości Brzegi gmina Sobków.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu zadania C.2.1 pn. „Odtworzenia retencji dolinowej doliny rzeki Nidy w miejscowości Korytnica ”w ramach projekt „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000” Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie ewidencyjnym Korytnica,gmina Sobków na działkach       o nr ewidencyjnych: 5,1188, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 4, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 399, 398, 376, 377, 378, 260, 344, 346, 1993/1, 411, 412, 431/3, 441, 431/2,431/1, 909,430,429,1991,1993/2.

 


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia na wykonaniu zadania C.1.2 pn. „ Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie miejscowości Mokrsko Górne" w ramach projektu „ Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000".

Załacznik do obwieszczenia z dnia 23.10.2013 r


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu zadania C.l.l pn. „ Rewitalizacja starorzecza rzeki Nidy w miejscowości Brzeźno" w ramach projektu „ Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000". Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 7- w obrębie ewidencyjnym Sokołów Górny, 4, 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 6, 9/1, 8/1, 8/2, 7/1, 7/3, 5 - w obrębie ewidencyjnym Brzeźno, 393 - w obrębie ewidencyjnym Sokołów Dolny, gmina SobkówPostanowienie Wójta Gminy Sobków dotyczce zawieszenia postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Produkcji brykietu na części działki 525 położonej w miejscowości KORYTNICA gmina Sobków" na działce o numerze ewidencyjnym 525, w obrębie ewidencyjnym Korytnica, gmina Sobków do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.Obwieszczenie - Wójt Gminy Sobków zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Inwestora - Inwestora Pani Beaty Smulskiej działającej za pośrednictwem pełnomocnika - Pani Wioletty Chaba-Demiańczuk jako pracownika firmy Zakład Ochrony Środowiska „INWEST-EKO" S.Obarski i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Kielcach wydał w dniu 25.07.2013 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BOŚiGM.6220.2.2013 przedsięwzięcia pn: „ Budowa i eksploatacja 12 kurników do ściołowego chowu drobiu - brojlera kurzego o obsadzie początkowej 61 000 szt./kurnik/cykl, łącznej wydajności 732 000 szt./cykl ( 2928 DJP ) oraz 5 124 000 szt./rok w obrębie fermy drobiu w miejscowości Brzegi, gmina Sobków, powiat jędrzejowski w granicach działek o nr ew. 440/4,440/5"


Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni biogazowej pracującej w oparciu o uprawy rolne pod nazwą elektrociepłownia biogazowa „PRIMECO" Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 163, w obrębie ewidencyjnym Brzeźno, gmina Sobków.

 


 

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa i eksploatacja 12 kurników do ściołowego chowu drobiu - brojlera kurzego o obsadzie początkowej 61 000 szt./kurnik/cykl, łącznej wydajności 732 000 szt./cykl ( 2928 DJP ) oraz 5 124 000 szt./rok w obrębie fermy drobiu w miejscowości Brzegi, gmina Sobków, powiat jędrzejowski w granicach działek o nr ew. 440/4, 440/5"

 


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „ Budowa i eksploatacja 12 kurników do ściolowego chowu drobiu - brojlera kurzego o obsadzie początkowej 61 000 szt./kurnik/cykl, łącznej wydajności 732 000 szt./cykl (2928 DJP) oraz 5 124 000 szt./rok w obrębie fermy drobiu w miejscowości Brzegi, gmina Sobków, powiat jędrzejowski w granicach działek o nr ew. 440/4,440/5".


RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. Budowa i eksploatacja 12 kurników do ściołowego chowu drobiu – brojlerakurzego o obsadzie początkowej 61 000 szt./kurnik/cykl, łącznej wydajności732 000 szt./cykl (2928 DJP) oraz 5 124 000 szt./rok w obrębie fermy drobiu w miejscowości Brzegi, gmina Sobków, powiat jędrzejowski w granicach działek o nr ew. 440/4 i 440/5


Obwieszczenie udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa i eksploatacja 12 kurników do ściolowego chowu drobiu - brojlera kurzego o obsadzie początkowej 61 000 szt./kurnik/cykl, łącznej wydajności 732 000 szt./cykl (2928 DJP) oraz 5 124 000 szt./rok w obrębie fermy drobiu w miejscowości Brzegi, gmina Sobków, powiat jędrzejowski w granicach działek o nr ew. 440/4,440/5".


Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko„Budowa elektrociepłowni biogazowej pracującej w oparciu o uprawy rolne pod nazwą elektrownia biogazowa „PRIMECO” na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Brzeźno, gmina Sobków, na dz. Ew. nr 163”


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na budowie elektrowni biogazowej pracującej w oparciu o uprawy rolne pod nazwą: ELEKTROCIEPŁOWNIA BIOGAZOWA „PRIMECO"

 


 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - archiwum.

 

Karty typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

Karty typu C
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D
Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Raporty dotyczące realizacji przepisów o ochronie środowiska
Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karty typu F
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

Karty typu G
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I
Inne dokumenty

Metryka

sporządzono
2013-12-31 przez
udostępniono
2013-12-31 00:00 przez Adam Włodarczyk
zmodyfikowano
2013-12-31 09:55 przez Włodarczyk Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5804
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.