Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobków  www.sobkow.pl
BIP - ARCHIWUM
Dane
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Skrzynka Podawcza
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° Zarządzenia 2005r.
° Zarządzenia 2006r
° Zarządzenia 2007r.
° Zarządzenia 2008r.
° Zarządzenia 2009r.
° Zarządzenia 2010r.
° Zarządzenia 2011r.
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej
Mienie gminy
Budżet 2012 rok
Budżet 2011 rok
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Sobków
Pozostałe
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Inne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi i ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
Oświadczenia
Oświadczenia 2008r
Oświadczenia 2009r
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Zarządzenia 2011r. strona główna 

Zarządzenia 2011r.
Zarządzenia nr 202/2011 Wójta Gminy Sobków z
dnia 5 października 2011  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Sobków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2015

 Czytaj całość ...
Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 14:26:59 Informację zaktualizowano 2011-10-06 14:28:22, wprowadzający: Adam Włodarczyk
Zarządzenia nr 193/2011 Wójta Gminy Sobków z
dnia 30 września 2011  
w sprawie trybu postępowania przy udostępnianiu informacji publicznej, nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sobkowie.

 Czytaj całość ...
Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 14:18:33, wprowadzający: Adam Włodarczyk
 
Zarządzenie nr 134/2011 Wójta Gminy Sobków z dnia 22 sierpnia 2011 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października

 pobierz...
Data wprowadzenia informacji 2011-08-24 14:56:31, wprowadzający: Adam Włodarczyk
 
Zarządzenie nr 78/2011 Wójta Gminy Sobków z dnia 27 maja2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Sobków za 2010 rok

 pobierz...
Data wprowadzenia informacji 2011-08-24 14:47:10 Informację zaktualizowano 2011-08-24 14:54:12, wprowadzający: Adam Włodarczyk
 
Zarządzenie nr 60/2011 Wójta Gminy Sobków z dnia 4 maja 2011 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sobkowie

 pobierz...
Data wprowadzenia informacji 2011-08-24 14:38:45 Informację zaktualizowano 2011-08-24 14:39:34, wprowadzający: Adam Włodarczyk

ZARZĄDZENIE NR 58/2011 WÓJT A GMINY SOBKÓW z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Sobków z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku


 

 pobierz

Data wprowadzenia informacji 2011-05-09 13:43:54, wprowadzający: Mateusz Bujny
 
 Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sobkowie na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:14:45, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:13:36, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Sobków z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:13:04, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:12:31, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:11:24, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie aktualizacji „Planu Organizacyjnego funkcjonowania Gminy Sobków w warunkach zewnętrznych zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:10:56, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:10:27, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sobkowie na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:09:57, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:09:25, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:08:26, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu gminy Sobków.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:07:57, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:07:30, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie wyznaczenia nauczyciela szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym do zastępowania dyrektora w przypadku jego nieobecności.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:06:50, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 37a/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:05:28, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie zmian w planie finansowym zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Sobków na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:05:01, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:04:31, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sobkowie na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:04:03, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie zmian w budżecie gminy Sobków na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:03:26, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie powstania komisji przetargowej.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:02:59, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 32a/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sobkowie na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:02:05, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie zmian w budżecie gminy Sobków na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:01:32, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:00:53, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:00:27, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:55:26, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:54:44, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie uchwalenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty w Sobkowie
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:54:00, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół wchodzących w skład Zespołu Placówek Oświatowych na rok szkolny 2010/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:45:16, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobków na lata 2011 – 2025
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:41:00, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 24a/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sobkowie
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:40:21, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie zmian w budżecie gminy Sobków na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:39:43, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie zmian w palnie finansowym zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Sobków na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:39:01, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sobkowie na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:37:08, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sobkowie na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:36:43, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:36:08, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie upoważnienia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do dokumentowania przeniesień w palnie wydatków między paragrafem w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:35:32, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawieupoważnienia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:35:01, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie wyznaczenia koordynatora w związku z przeprowadzeniem wyborów do samorządu rolniczego.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:34:32, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:33:56, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie powołania Komisji Socjalnej do spraw gospodarowania środkami zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:33:00, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie ustalenia wykazu przesyłek nieotwieralnych przez pracownika sekretariatu Urzędu Gminy w Sobkowie.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:32:25, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie ustalenia podstawowego sposobu dokumentowania spraw przez Urząd Gminy w Sobkowie.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:29:14, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Sobkowie.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:27:48, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych na rok szkoły 2010/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:27:11, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Sobków na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:26:40, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty w Sobkowie do realizacji projektu pod nazwą „Indywidualizacja nauczenia i wychowania uczniów klas I – III w gminie Sobków” realizowanego przez Gminę Sobków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:26:06 Informację zaktualizowano 2011-10-13 14:49:18, wprowadzający: Adam Włodarczyk
 
 Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sobkowie na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:25:02, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie ustalenia planu finałowego Urzędu Gminy w Sobkowie na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:23:50, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie zmian w budżecie gminy Sobków na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:22:41, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:22:01, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:21:05, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:19:21, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie powstania składu komisji do przeprowadzenia wyceny składników majątkowych Gminy Sobków
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:12:50 Informację zaktualizowano 2011-04-15 12:15:14, wprowadzający: Tomasz Sęk
 
 Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Sobków w sprawie Uchylenia Zarządzenia Nr 7/2009 Wójta Gminy Sobków z dnia 23 marca 2099 roku w sprawie opracowania harmonogramu realizacji budżetu gminy Sobków.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 11:03:04, wprowadzający: Tomasz Sęk
REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY SOBKÓW 
 pobierz..
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 11:29:04 Informację zaktualizowano 2011-11-29 12:42:23, wprowadzający: Adam Włodarczyk
wersja do druku