Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobków  www.sobkow.pl
BIP - ARCHIWUM
Dane
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Skrzynka Podawcza
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej
Mienie gminy
Budżet 2012 rok
Budżet 2011 rok
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Sobków
Pozostałe
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Inne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi i ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014
Oświadczenia
Oświadczenia 2008r
Oświadczenia 2009r
Serwis
Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
   Strona główna  

Dane
 
GMINA SOBKÓW
NAZWA GMINY Gmina Sobków
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. świętokrzyskie , pow. jędrzejowski
KOD 28-305
MIEJSCOWOŚĆ Sobków, Plac Wolności 12
KONTAKT tel. +48 41 387-10-37, 387-10-22
fax +48 41 387-10-34
e-mail: sekretariat@sobkow.pl
Wójt Gminy

Krystyna Idzik
tel. +48 41 387-10-37
e-mail: sekretariat@sobkow.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Pyjas
tel. +48 41 387-10-37
e-mail: sekretariat@sobkow.pl

Sekretarz Gminy


tel. +48 41 387-10-37
e-mail: sekretariat@sobkow.pl

Skarbnik Gminy

Małgorzata Betka 
tel. +48 41 387-10-37
e-mail: ksiegowosc@sobkow.pl

NIP

656-13-16-844

godziny pracy: poniedziałek – piątek godz. 7:30 - 15:30

Instrukcja obsługi Biuletynu Strona BIP zawiera:.
1. logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
2. adres redakcji strony głównej BIP;
3. imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę główną BIP;
4. instrukcję korzystania z BIP;
5. spis podmiotów;
6. menu przedmiotowe;
7. informacje o podmiotach (w szczególności URL strony podmiotowej BIP) prowadzących strony podmiotowe BIP;
8. moduł wyszukujący.
2. Użyte w rozporządzeniu określenia i skróty oznaczają:
1. ustawa - ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
2. BIP - Biuletyn Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;
3. URL - adres wskazujący lokalizację zasobu w Internecie, w szczególności adres strony WWW;
4. baza danych – bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959);
5. mechanizmy baz danych - elementy oprogramowania pozwalające na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji;
6. spis podmiotów – zamieszczony na stronie głównej BIP wykaz podmiotów określonych w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, które zgłosiły fakt prowadzenia strony podmiotowej;
7. menu przedmiotowe – podział tematyczny lub wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP;
8. moduł wyszukujący - element oprogramowania umożliwiający znalezienie informacji dostępnych na stronach BIP zawierających poszukiwane wyrażenie;
9. moduł administracyjny - element oprogramowania zawierający mechanizm identyfikacji i autoryzacji umożliwiający dostęp do stron BIP, w szczególności w celu dokonania niezbędnych zmian w treści udostępnianych informacji publicznych.
· W lewej części ekranu znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w których zestawione są informacje publiczne udostępnione w BIP.
· W prawej górnej części ekranu znajduje się moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP, zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.
· Wizualizacja podmiotowej strony BIP jest zintegrowana z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera, pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w BIP.
· Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl
· W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.
Wyjaśnienia dotyczące odnośników BIP: · "Redakcja Biuletynu" - zawiera dane określające tożsamość osoby lub osób, które obsługują Biuletyn Informacji Publicznej · "www.bip.gov.pl" - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz Podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami. · Obsługa modułu administracyjnego prowadzona jest w oknie przeglądarki internetowej w trybie bezpiecznego połączenia z wykorzystaniem protokołów szyfrujących. · Dostęp do informacji publicznych zawartych w BIP jest możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą URL - http://www.bip.gov.pl, według spisu podmiotów lub menu przedmiotowego albo poprzez strony podmiotowe BIP. · Informacje publiczne zawarte w BIP organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych. · Informacje publiczne zawarte w BIP udostępnia się odwiedzającym BIP przez całą dobę bez przerwy, z zastrzeżeniem § 21. · Informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. · Strony BIP są udostępniane w jakości nie pozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości; · Strony BIP nie są zabezpieczone przed drukowaniem i kopiowaniem  
Data wprowadzenia informacji 2003-08-25 10:25:54 Informację zaktualizowano 2011-07-07 12:37:17, wprowadzający: Mateusz Bujny
wersja do druku